top of page

Vad Vi Tror

Trosdeklaration för församlingen Vägen

1. Vi tror på Guds ord som är givet till oss i den heliga skrift (bibeln), att föra oss till frälsning genom sin son Jesus Kristus, och att Gud gav honom all makt i himmel och på jord, att föra oss till frälsning genom den Helige Ande och Guds ord.

 

2. Vi tror på att hela Guds frälsningsplan genomfördes på korset, först i Getsemane där Jesus Kristus tog i sin bägare all världens synd och skam, och gick vägen fram till korset och spikades fast på korset, allt under förakt, hat och förbannelse, och tog därmed syndens straff på sig.

 

3. Vi tror att hela kapitel Jesaja 53 är att anse som en trosbekännelse som varje människa ska läsa och begrunda och sätta tro till, då kan vi bekänna att Jesus är vår Herre, och att Gud har uppväckt honom från de döda.

 

4. Vi tror att varje människas problem och behov har sin lösning i vad Gud gjorde genom sin son i försoningen på Golgata.

 

Vi tror:

 

att han tog all förbannelse

 

att han tog all förkastelse 

 

att han tog all intighet (mindervärdighet)

 

att han tog all förakt

 

att han tog all övergivenhet (ensamhet)

 

att han tog våra svagheter och sjukdomar

 

att han tog våra missgärningar

 

att han tog alla våra överträdelser

 

Straffet var lagd på honom för att vi skulle få frid och genom Hans sår blir vi helade.

 

5. Vi tror att av den vedermöda Hans själ har utstått skall han få se frukt, och blir mättad.

 

6. Vi tror att detta gjorde Gud genom sin son Jesus Kristus för att Gud älskade världen och Jesus kristus återlöste den genom att  ge sin sista blodsdroppe på korset, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås utan ha evigt liv (Joh.3:16)

 

7. Vi tror, att när vi bekänner med vår mun att Jesus är vår Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir vi frälsta. För genom hjärtats tro blir vi rättfärdiga och genom munnens bekännelse blir vi frälsta, och att ingen som tror på honom kommer på skam, (Rom. 10: 9-11).

 

8. Vi tror att Guds profetia i 1 Mos 3:15, att kvinnans säd är Jesus Kristus, att Han är född av jungfru Maria, och " Han skall söndertrampa ormens huvud", och det skedde på korset då han ropade "det är fullbordat".

 

9. Vi tror att när vi genom Guds ord-strider mot de onda krafterna i världen, måste vi alltid bekänna att på korset är ormens huvud krossat enligt Guds profetia (1 Mos 3:15), och genom Jesus egna ord som Han uttalade på korset "det är fullbordat". Att strida i bön mot ondskan och demonerna utan denna bekännelse är lönlöst och farligt. Med denna bekännelse är vi skyddade av Jesu dyrbara blod som utgöts på korset.

 

10. Vi tror att allt detta måste göras i ödmjukhet, bekännelse och sanning vid korset, där är platsen där vi alltid får nåd och hjälp i rätt tid.

 

11. Vi tror att leva ett liv i Gudomlig seger är att bejaka nåden på korset som där för oss in i korsets kraft (1 Kor 2:1-4), och att vittna om Jesus Kristus, och att leva i den ödmjukhet som Paulus uppmanar till i (Fil 2:5-15).

 

12. Vi tror att Jesus Kristus kommer tillbaka på himmelens skyar (1 Tess 4:16). "Då vi rycks upp på himmelens skyar jämte alla dem som har dött i tron på Jesus Kristus."

 

13. Vi tror att Jesus Kristus skall stiga ner på Oljeberget med alla sina heliga och strida mot antikrist och hans härar på Harmagedon, och förgöra dem med sin muns svärd.

 

14. Vi tror att Jesus Kristus därefter vid den yttersta domen skall döma levande och döda.

 

15. Komihåg nåden på korset! Om vi bekänner våra synder så är Han trofast, och rättfärdig och förlåter oss alla våra synder, och renar oss från all orättfärdighet, och ger oss korsets kraft att leva i seger och den första kärleken när Gud älskade oss och utgav sin enfödde son.

 

16. Att den sista befallningen och löftet Jesus Kristus gav sina lärjungar (Apg 1:8) "När den Helige Ande kommer över er skall ni bli Jesus Kristus vittnen både i Jerusalem och hela Juden och Samarien och intill jordens ände." 

 

17. Vi tror att Jesus Kristus undervisning (Matt 24:32) och Paulus undervisning (Rom 11) förutsäger Israels och Judarnas särställning profetiskt och historiskt.

 

18. Vi tror att profetiorna i Sakarja (Sak 12:10) förutsäger hedningarnas förhållande till Judarna i den yttersta tiden och (Sak 8:23) att Judarna upptäcker vem Jesus Kristus verkligen är.       

bottom of page